Bra förslag

29 april 2009

Bra förslag av Sten Andersson från Sverigedemokraterna.

– Eftersom ingen av de åtgärder som hittills vidtagits har fungerat är det dags att göra något för att samhället ska kunna återta kontrollen. Då kan ett tillfälligt utegångsförbud vid oroligheter vara en lösning, säger han.

Det är en extrem situation och då krävs det åtgärder utöver det vanliga. Vi måste få ordning i området. Vi kan inte låta stenkastande kriminella ynglingar sätta dagordningen. Samhället måste sätta ner foten och visa vem det är som bestämmer.

De sju etablerade partierns har inte ryggraden att gör det. Sorgligt men sant!

SDS SDS

Annonser

Bränder och stenkastning i direktsändning

28 april 2009
Ständiga bränder i Rosengård. Bilden från 20 april tagen av bloggen.

Ständiga bränder i Rosengård. Bilden från 20 april tagen av bloggen.

Nya bränder, nya stenkastningar. Och Brandkårens styrkeledare för Rosengård hoppar av.

– På ett möte nyligen sa polisen att vi måste vara beredda på att ungdomarna kan slänga molotov­cocktails på oss.

– Jag känner inget stöd från vår högsta ledning. De lyssnar inte på våra krav som ska trygga arbetsmiljön, säger han.

TV4 direktsände från strax utanför Rosengård i sitt program Misstänkt.
Anledningen till att de inte var i Rosengård och sände berodde helt och hållet på säkerheten. Det gick inte att vara i området.

Under sändningens gång inträffade det bränder och stenkastning mot Polisen. Brandkåren åkte inte ens in i området. Ett utmärkt reportage och sändning. Några som helst svar eller lösningar hade dock inte expertpanelen. Det hade dock en av de  anonymt intervjuade boende.

– Utvisa 20-25 familjer, sade han på bruten svenska.

Förhoppningsvis väckte emellertid TV4-programmet Svenska folket och våra ansvariga politiker.

Mer om Rosengård och bränderna i tidigare postningar i bloggen:

Glöm inte att rösta den sjunde juni!

SDS SVD SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS


Har de svenska männen blivit tokiga?

27 april 2009

Sverige har överlägset flest våldtäkter i Europa. Tvåan på denna föga smickrande lista, England, når knappt upp till hälften av det antalet våldtäkter som begås och anmäls i Sverige.

Frågan är vad detta beror på?
Har de svenska männen blivit tokiga helt plötsligt och förlorat all respekt för det kvinnliga könet?

Det låter väl som en trovärdig PK-förklaring. Tyvärr hittar man inte stöd för detta i tillgänglig statistik.

Nej, det är något annat som förändrats i konungariket Sverige de senaste decennierna.

Men om det får man intet säga. En svensk tiger!

Glöm inte att rösta den sjunde juni!

BRÅ Aftonbladet Aftonbladet BGF SDS DN SVD


Grattis Reepalu

26 april 2009
En pro-Israelisk demonstration försöker hållas i Malmö. Foto: Bloggen

En pro-Israelisk demonstration försökte hållas i Malmö. Den attackerades med raketer, glasflaskor och stenar.Foto: Bloggen

Läser i SKD om hur unga judar väljer bort Malmö. Det är bara att gratulera Reepalu och resten av vänstern som i samarbete med stora delar av Malmös muslimska befolkning lyckats i sitt uppsåt.

I förra veckan sände radions P1 ett program där en ung judisk familjefar i Malmö berättade att han och hans familj bestämt sig för att flytta från Malmö, på grund av den växande antisemitismen. Han vill inte tvingas dölja vem han är.

– Vi är inte de enda i vår bekantskapskrets som resonerar så.

Bloggen tycker: Rösta den sjunde juni!

SKD


Stenkastare sätter dagordningen

25 april 2009
Bild från Ramels väg, Rosengård, Malmö. Foto: Bloggen.

Bild från Ramels väg, Rosengård, Malmö. Foto: Bloggen.

Och det brinner på Ramels väg. Igen. Polisen cirkulerar runt i området men gör inget för att stoppa brännarna.

Samhället verkar se området som förlorat. Hur annars skall faktumet att Polisen inte griper in när brott begås tolkas?
Man låter stenkastande ynglingar sätta dagordningen. Det är de kriminella våldsamma elementen som styr. Inte Polisen eller det svenska samhället.

Och bilbränderna fortsätter..

Glöm inte att rösta den sjunde juni!

SDS SDS SDS SDS SDS TV4 SDS


Sjuåring skadad av stenkastare

24 april 2009

Rosengårdsskolans dörrar förblev låsta hela veckan efter hotelserna i onsdags.

Lärarna fick öppna upp och släppa in eleverna på morgonen och vid in och utgång på rasterna. Under dagarna har det inte varit någon fri passage in och ut för eleverna.

Personalen vet ännu inte hur det kommer att förhålla sig efter helgen.

Läs tidigare post om vad som föranlett åtgärden.

Sjuåring skadad i upploppen
En sjuårig pojke fick en sten på sig så att han skadade sitt finger under tisdagens kravaller.

Detta har bloggen fått veta via källor i stadsdelen. Bloggen vet dock inte hur det kan komma sig att en så ung pojke befinner sig bland stenkastarna.

Händelsen är närmast att betrakta som en olycka då pojken inte var måltavlan för stenkastaren.

SDS SDS


Samhällets kapitulation

24 april 2009
Tolv timmar efter antändandet brinner det fortfarande. Samhället har kapitulerat. Foto: Bloggen.

Tolv timmar efter antändandet brinner det fortfarande. Samhället har kapitulerat. Foto: Bloggen.

Bloggens morgonbilder från nattens begivenheter på Ramels väg. Containern brinner fortfarande. Den antändes vid 20-tiden kvällen innan och det slog fortfarande eldslågor ur containern strax efter åtta på morgonen när bloggen promenerade förbi.

Samhället har helt kapitulerat i området runt Ramels väg. Här gäller gatans lag.

Polis och Brandkår träder bara in i området i yttersta nödfall. Vilka signaler sänder detta?