Skänk en slant

20 juni 2012

Gör som bloggen och skänk en slant till UNHCR som är FN:s flyktingorgan. Den 20 juni är internationelal flyktingdagen. Detta uppmärksammas via en kampanj.

Skänk 50 eller 200 kronor direkt från din mobil. Det går givetvis även att bidra med högre belopp.

Varje minut tvingas 8 människor att fly från krig eller förföljelse. 2 000 kronor räcker för att ge skydd till en hel familj på flykt. Hjälp FN:s flyktingorgan UNHCR att samla in tillräckligt med bidrag för att skydda 500 familjer på flykt fram till och med den Internationella Flyktingdagen den 20:e juni. Tack.

UNHCR

Annonser

Malmös omvandling

15 juni 2012

Att Malmö håller på att förvandlas är inget okänt. Sedan kan man tycka vad man vill om detta faktum och vad dessa förändringar, på gott och ont, leder till.

20120615-085221.jpg

20120615-085235.jpg

20120615-085246.jpg

20120615-085301.jpg

20120615-085311.jpg

20120615-085442.jpg


Grattis Sverige

06 juni 2012

I dag är Sveriges nationaldag. Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.

Vår nationalsång

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,

/: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.:/

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.

/: Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.:/

Jag städes vill dig tjäna mitt älskade land,

Dig trohet till döden vill jag svära.
Din rätt skall jag värna med håg och med hand,

/:Din fana, högt din bragderika bära.:/

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld

/: Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!.:/