Aisha levde i tretton år innan hon stenades till döds…

10 december 2008

Malmö-författaren Björn Ranelid skriver i en krönika, skönt befriad från politisk korrekthet, om sin hållning gentemot synen på kvinnor och flickor i islam.

Aisha levde i tretton år innan hon stenades till döds av barbarer. Hon var av kvinnligt kön och hon hade blivit våldtagen av män. Det var hennes brott.”

Människor i den civiliserade världen måste döma sig själva till att obarmhärtigt och entydigt protestera med alla lagliga medel på global nivå mot barbarernas och mördarnas illdåd och ogärningar i länder som Afghanistan, Somalia och Iran. Ingen kvinna eller flicka ska någonsin stenas till döds eller avrättas på annat sätt som en följd av otrohet eller våldtäkt.

Ingen trettonårig flicka kan vara otrogen sin man, ty en människa i den åldern är ett barn och ska inte vara gift och leva i äktenskap med en man.”

”Jag har hört och sett tusentals av dessa män som talar om islam och sharia. Flera av dem håller sig med flera hustrur och de talar om kvinnorna och behandlar dem som om dessa vore boskap och ägodelar utan rätt och röst.
Männen som stenar en trettonårig flicka till döds kan aldrig försvaras och har inte rätt att dölja sig bakom islam och dess lag. De ska tveklöst fördömas och stå till svars för sina handlingar. Dessa ynkryggar och skurkar hatar kvinnor och de kränker alla män i världen som respekterar kvinnor. Ingen man i världen kan vara mer värd än en kvinna.
Det är hög tid att skriva och säga följande ord en gång för alla: Inga flickor eller unga kvinnor ska tvingas till att gifta sig med äldre män eller att ingå äktenskap med en man som de inte vill ha.”

”En religion som accepterar och godtar att flickor och kvinnor stenas till döds eller avrättas på annat sätt som en följd av sexuell otrohet är barbarisk och inte värd att respektera.”

Läs hela krönikan i Dagens Arbete

Mer skrämande läsning om islam och islamiseringen: Rättigheter under attack      Självmordsbombare vs Nobelpristagare

..Förbjudet att konvertera från islam     Det svåra att prata om islam

Annonser